ΑΡΧΙΚΗ

Το Youth Fair επιστρέφει στη βάση του! Την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00-19:00, στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων (Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη), η Inter Alia σε συνεργασία με περισσότερους από 20 φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών συνδιοργανώνουν και συνδιαμορφώνουν μια ημέρα γιορτής, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και πρακτικών για το μέλλον της νεολαίας!

Σχεδιασμός λογοτύπου και αφίσας: Βασιλική Μαλτάσογλου (Balkans Beyond Borders)

Στόχος του Youth Fair 2019 είναι η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με εμπειρίες, μορφές και δομές των επαγγελματιών της εργασίας με νέους (youth work), η ενδυνάμωση των ήπιων δεξιοτήτων των νέων μέσα από βιωματικά σεμινάρια, η δημιουργία ενός γόνιμου εδάφους για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και καλύτερη συνεργασία των παρευρισκόμενων φορέων, καθώς και η κατανόηση των τομέων προτεραιότητας του Πλαισίου Στρατηγικής για την Ενδυνάμωση των Νέων: «Νεολαία ’17-’27» μέσω εργαλείων μη-τυπικής μάθησης.

Στα περίπτερα των συμμετεχόντων οργανισμών, οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής, δράσης και μετάβασης των νέων στην ενήλικη ζωή, τις δεξιότητες που μπορεί να τους προσφέρει το youth work σε διαφορετικά κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα, τα διαφορετικά εργαλεία εργασίας και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, καθώς και τις ανάγκες και τις ευκαιρίες (εκπαιδευτικές και επαγγελματικές) που παρουσιάζονται στον συγκεκριμένο χώρο.


Youth Fair 2019
Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 | 11:00 – 19:00

Διοργάνωση: Inter Alia
Φιλοξενία: Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη
*
Είσοδος ελεύθερη | Χώρος εξοπλισμένος για ΑμεΑ
#YouthFairGreece


*Το Σεράφειο του δήμου Αθηναίων είναι ένα σύγχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας. Υπηρεσίες αθλητισμού, δράσεις πολιτισμού και ανοιχτά εργαστήρια, πρωτοβουλίες τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, στεγάζονται και φιλοξενούνται σε ένα σύγχρονο συγκρότημα, με μια κοινή επιδίωξη: να προσφέρουν νέες δυνατότητες, εκπαίδευση αλλά και ψυχαγωγία και να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της πρωτεύουσας.
Το έργο του Σεραφείου υλοποιήθηκε από το δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close