ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Διοργάνωση

Η Inter Alia είναι ένα μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με ενεργό δράση στα πεδία της εκπαίδευσης, της έρευνας, της εργασίας με νέους και του πολιτισμού με σκοπό: (α) την προώθηση και ενίσχυση της πολιτειακής δράσης, καθώς και της διασύνδεσης και της αποτελεσματικότητας της κοινωνίας των πολιτών στην άσκηση επιρροής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο˙ (β) την ενδυνάμωση των νέων και την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της πολιτειακής και κοινωνικής συμμετοχής˙ (γ) την αντιμετώπιση των διαπροσωπικών και δι-ομαδικών στερεοτύπων και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσα και έξω από τα αντιληπτά όρια της Ευρώπης, ως ένα μέσο για την επίτευξη της ειρήνης και της ευζωίας.

Συνδιοργάνωση

(με αλφαβητική σειρά)

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις. Αποστολή της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάληψη δράσεων για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία για την υποστήριξη των νέων, οργανώνει και συμμετέχει σε δίκτυα, συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και διατυπώνει προτάσεις στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής για τα παιδιά και τους νέους.

Ο Συνεταιρισμός Αρχιπέλαγος είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Είναι συνεταιρισμός ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία του συμβάλλει στη θεραπεία και την (κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Το Βαβέλ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2007 στην Κυψέλη, μια πολυπολιτισμική συνοικία της Αθήνας. Κύρια αποστολή του είναι η φροντίδα της ψυχικής υγείας των μεταναστών (ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής) που ζουν στην Αθήνα και οι οποίοι διακρίνονται μεταξύ άλλων για την τριπλή ετερότητά τους (μεταναστευτική συνθήκη, διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή και εμπειρία ψυχικής διαταραχής). Για το σκοπό αυτό επιχειρείται η δημιουργία ενός “οικείου χώρου” ικανού ν’ αφουγκραστεί, να κατανοήσει, να υποστηρίξει κάθε άνθρωπο που απευθύνεται στο Βαβέλ με αίτημα ψυχικής υγείας. Στο χώρο αυτό μπορεί να συγκρατηθεί/συντεθεί το νόημα που έχει για το άτομο η απώλεια της πατρίδας και οι προσδοκίες για μια νέα ζωή σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό/πολιτισμικό επίπεδο.

Το Balkans Beyond Borders (BBB) ξεκίνησε το 2010 από την επιθυμία μας να γνωρίσουμε τη γειτονιά των Βαλκανίων και να συνδράμουμε ενεργά στην προώθηση της ιδέας της περιφερειακής συνεργασίας. Πιστεύουμε ότι η άγνοια της ταυτότητας των γειτόνων μας δεν ενισχύει την ειρηνική συνύπαρξη, ανάπτυξη και συνεργασία, και υπονομεύει την ευρωπαϊκή διάσταση των Βαλκανίων αφήνοντας συχνά τους πολίτες της στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους αποτελεί την κύρια δράση του οργανισμού, ταξιδεύοντας κάθε χρόνο σε διαφορετική χώρα εντός και εκτός ΕΕ προβάλλοντας τις διαφορετικές κοινωνικές δυναμικές και λειτουργώντας ως κόμβος πολιτιστικής δικτύωσης για διαφορετικές ομάδες-στόχους, έτσι ώστε να αναπτυχθούν εποικοδομητικές διακρατικές συνεργασίες και συμπαραγωγές. Η περιοχή των Βαλκανίων είναι πλούσια σε ζητήματα πολιτισμικής κληρονομιάς και ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο ο οπτικοακουστικός τομέας παρεμένει περιορισμένος. Το φεστιβάλ παρέχει το έδαφος για να οικοδομηθούν γέφυρες μεταξύ ποικίλλων δρώντων και υποστηρίζει την αλληλεπίδραση της νέας γενιάς καλλιτεχνών και των πολιτιστικών ιδρυμάτων ώστε η Βαλκανική πολιτισμική βιομηχανία να γίνει ορατή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ένα από τα πολύ λίγα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που επικεντρώνεται στις βαλκανικές χώρες και προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο για την καταπολέμηση του αποκλεισμού των καλλιτεχνικών ομάδων διασυνοριακά.

H Career Sign προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων που διαφέρουν από τον μέσο όρο. Παρέχει, με προτεραιότητα στους ανθρώπους με αναπηρία και άλλες εμποδιζόμενες ομάδες ανθρώπων, υπηρεσίες με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη και την ένταξή των ανθρώπων στην αγορά εργασίας, επιτυγχάνοντας ευημερία κοινωνικού συνόλου και ίσως ευκαιριών άνευ διακρίσεων. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Χωρίς Όρια. Καριέρα Χωρίς Περιορισμούς.

Το Connect Your City είναι το πρώτο Ολοκληρωμένο Κέντρο Νέων στην Ελλάδα, που χρησιμοποιεί μία ολιστική προσέγγιση για τους νέους. Mέσω του Connect, παρέχεται ενδυνάμωση στους νέους με υπηρεσίες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, και προεπαγγελματική κατάρτιση και τοποθέτηση σε χώρους εργασίας. To Connect Your City οργανώνει προγράμματα και δράσεις προκειμένου να συμβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη των νέων, μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ τους όσο και με την κοινωνία. Σε πείσμα των καιρών, το Connect Your City, προσφέρει σε κάθε νέο τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τον εαυτό του, ν ́ ανακαλύψει και ν ́ αναδείξει τις δεξιότητες του μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δημιουργικών δραστηριοτήτων, να κινητοποιήσει αλλά και να κινητοποιηθεί, να κοινωνικοποιηθεί, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί. Παράλληλα με την κοινωνικοποίηση, το CONNECT ενδυναμώνει τους νέους, παρέχοντας τους ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, και τέλος τους εκπαιδεύει και, μέσω της λειτουργίας του job club, τους προετοιμάζει και τους βοηθάει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Το εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό Δίκτυο Διαβάζω για τους Άλλους αποτελεί μια ομάδα εθελοντών που στόχο έχει να διαβάζει σε ανθρώπους που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Αυτοί είναι άνθρωποι με προβλήματα όρασης, μη βλέποντες, άνθρωποι που αδυνατούν να κρατήσουν βιβλίο στα χέρια τους, ηλικιωμένοι σε γηροκομεία, παιδάκια σε ιδρύματα ή αναλφάβητοι φυλακισμένοι. Με μότο «Για να ακούνε με μάτια μας και να διαβάζουν με τη φωνή μας» και με την πεποίθηση ότι η πρόσβαση στην λογοτεχνία πρέπει να είναι δυνατή σε όλους, οι εθελοντές του Διαβάζω για τους Άλλους αναπτύσσουν δράσεις ζωντανών αναγνώσεων σε όλο και περισσότερα ιδρύματα κάθε μέρα, στην Αθήνα, στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Χανιά αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, οι εθελοντές του Δικτύου διαβάζουν και ηχογραφούν, παραμύθια και βιβλία λογοτεχνίας, προκειμένου να εμπλουτιστεί η Ακουστική Βιβλιοθήκη των Τυφλών.

Η ΕΛΙΞ ιδρύθηκε το 1987 με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα μέσω των οργανωμένων μορφών εθελοντικής εργασίας. Από το 1987 έως σήμερα, η ΕΛΙΞ έχει οργανώσει προγράμματα σε όλη την Ελλάδα με αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση της μη τυπικής εκπαίδευσης, την κοινωνική συνοχή κ.ά. Χάρη στη συμβολή των εθελοντών και τη συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες, η ΕΛΙΞ υλοποιεί πλειάδα κοινωνικών προγραμμάτων που ως στόχο έχουν την στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με πιο σημαντικά τα θερινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά “Διακοπές στο Σχολείο” και “Αυτό το Καλοκαίρι είναι Δικό μας”, καθώς και το μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση για την Ένταξη” (με την υποστήριξη της UNICEF και τη χρηματοδότηση της DG ECHO).

Η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευσηείναι μη κερδοσκοπική επιστημονική ένωση, επίσημα αναγνωρισμένη. Τα τελευταία 12 χρόνια έχει οργανώσει εθελοντικά επιμορφώσεις και συναντήσεις διάρκειας άνω των 1.300 ωρών και για περισσότερους από 1.600 εκπαιδευτικούς, ενηλίκους και μαθητές. Τα μέλη της συμβάλλουν, με θεωρητική υποστήριξη και εφαρμοσμένο υλικό, στην ίδρυση και λειτουργία ομάδων (ρητορικής, αντιλογίας, δημιουργικής σκέψης και γραφής, λεσχών ανάγνωσης, τμημάτων ερευνητικής εργασίας για θέματα που σχετίζονται με τη δημοκρατική παιδεία, καινοτόμων πολιτιστικών προγραμμάτων), καθώς και στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στόχος της Ένωσης είναι η προαγωγή του «καλώς λέγειν», ενός λόγου που συνδυάζει αρτιότητα, αισθητική και αποτελεσματικότητα ‒ παράλληλα με την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Με την έρευνα και τον σχεδιασμό πρωτότυπων βιωματικών προγραμμάτων για μαθητές και ενηλίκους, η Ένωση φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με πίστη στην αξία του δημοκρατικού διαλόγου.

Το Επίκεντρο της ActionAid είναι ένα κέντρο στήριξης για τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προγραμμάτων που προσφέρονται δωρεάν στο Επίκεντρο, ενήλικες, παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο. Η ActionAid, μεταφέροντας στην Ελλάδα την εμπειρία από τη δράση της για την καταπολέμηση της φτώχειας σε όλο τον κόσμο, στοχεύει σε μακροχρόνιες και ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων μέσω της ενδυνάμωσης των ικανοτήτων τους. Το Επίκεντρο, που λειτουργεί με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, απευθύνεται σε όλους του δημότες καθώς επιδιώκεται η υποστήριξη του συνόλου της οικογένειας και τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα βάσει ηλικιακής ομάδας και ανάγκης. Όλες ανεξαιρέτως οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν με την υποστήριξη μεγάλων ιδρυμάτων.

Το Erasmus Student Network Greece (ESN Greece) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εθελοντικός οργανισμός φοιτητών και ένα από τα 40 μέλη του ESN. Το Erasmus Student Network (ESN) είναι ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός φοιτητών. Η αποστολή μας είναι η εκπροσώπηση διεθνών φοιτητών και ως εκ τούτου, η παροχή ευκαιριών για διαπολιτισμική κατανόηση και αυτο-βελτίωση υπό την αρχή “Φοιτητές Βοηθούν Φοιτητές”.

Η Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση είναι η παιδαγωγική ομάδα της European Democratic Education Community – Greece (EUDEC Greece). Αποτελείται από μάχιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την εφαρμογή δημοκρατικών τεχνικών και αξιών στη σχολική ζωή και εκπαίδευση. Σε αυτή τη βάση συνέταξαν από κοινού την εκπαιδευτική πρόταση της Σύμπραξης, την οποία ενέκρινε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και εφαρμόστηκε σε σχολεία κατά το σχολικό έτος 2018-19.

To GLAM Hack είναι μια σειρά δράσεων με θέμα την δημιουργική επανάχρηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από σεμινάρια, εργαστήρια, διαγωνισμούς, εκθέσεις και άλλες παράλληλες δράσεις (όπως συζητήσεις και προβολές ταινιών), το GLAM Hack επιθυμεί: (α) να φέρει σε επαφή και να εξοικειώσει το ευρύ κοινό με τις ψηφιακές πλατφόρμες πολιτιστικής κληρονομιάς και τις δημιουργικές δυνατότητες που προσφέρουν˙ (β) να συμβάλλει στην έκφραση της δημιουργικότητας μέσω της επανάχρησης ανοικτού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου˙ και (γ) να βοηθήσει τους χρήστες του διαδικτύου να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, ώστε από παθητικοί αναγνώστες, να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες στη διαμόρφωσή της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η Hellenic Youth Participation (HYP) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης, με έδρα την Αθήνα με κεντρικό γνώμονα τους νέους. Οι δράσεις μας επικεντρώνονται στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και την ενεργοποίηση της νεολαίας μέσα από βιωματικές, διαφοροποιημένες και μη τυπικές δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οργανώνουμε ανταλλαγές νέων, εκπαιδευτικά προγράμματα, EVS, πρακτικές στο εξωτερικό, εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια, ομάδες και δράσεις στην πόλη.

Το HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability| αποτελεί μια πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων |ΜΚΟ| που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα από εκπαιδευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα και δράσεις που πραγματοποιούνται στη σταθερή και μόνιμη δομή των εγκαταστάσεών του.

Η Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Κ.Α.ΝΕ.) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην Καλαμάτα. Όραμά μας είναι να δώσουμε κίνητρα στις νέες και στους νέους για να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να γίνουν πιο ενεργοί πολίτες. Αποστολή μας είναι να παρέχουμε εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ευκαιρίες σε νέους και σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Επιπλέον, επιδιώκουμε να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, ενισχύοντας της διαπολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη, και προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση και ισότητα, ιδιαίτερα για τη νεολαία. Σε οργανωτικό επίπεδο, προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και διεθνών οργανισμών και δημόσιων φορέων.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΣΕΝ / JA Alumni Greece είναι ένας σύλλογος αποφοίτων, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα από 150 μέλη και αναπτύσσεται συνεχώς. Τα μέλη αυτά είναι απόφοιτοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣΕΝ και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κοινός άξονας δράσης τους είναι το πάθος για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξή τους. Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2013 και έκτοτε συνεργάζεται και επικοινωνεί με το JA Alumni Europe, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέλος. Το JA Alumni Greece λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ισχύουν για κάθε κράτος μέλος του JA Europe.

Tο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005. Είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης & επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide και υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού στην Ελλάδα. Διαρκές όραμα του ΣΕΝ/JA Greece είναι να βοηθήσουμε τους νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας μέσω των παγκόσμιων προγραμμάτων βιωματικής και συνεργατικής μάθησης που προσφέρουμε.

Συμμετοχή

(με αλφαβητική σειρά)

Η CVexperts είναι εταιρεία συγγραφής βιογραφικού και επαγγελματικής συμβουλευτικής. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2007, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε άτομα που βρίσκονται σε φάση επαγγελματικής μετάβασης ή αναζήτησης εργασίας. Για τη συγγραφή των επαγγελματικών εργαλείων των υποψηφίων (CV/Resume, LinkedIn Προφίλ, Cover Letter, Motivation Letter), η διεπιστημονική ομάδα των συμβούλων μας εφαρμόζει εξατομικευμένη και στοχευμένη προσέγγιση, γνωρίζοντας από κοντά τον κάθε υποψήφιο σε μια σειρά από προσωπικές συνεδρίες. Συνδυάζουμε διεπιστημονικότητα, μεθοδολογία επαγγελματικής συμβουλευτικής και βαθιά γνώση των αναγκών της διεθνούς αγοράς και των σύγχρονων επαγγελμάτων. Τέλος, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ημερίδες καριέρας καθώς και σεμινάρια σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και άλλους οργανισμούς.

Η Euphoria είναι μια οργάνωση νεολαίας με την μορφή ΚΟΙΝΣΕΠ και απευθύνεται σε νέους κυρίως από αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, ντόπιους και μετανάστες. Αποτελείται από νέους που εργάζονται με νέους (youthworkers) χρησιμοποιώντας μεθόδους μη-τυπικής μάθησης. Ο κύριος στόχος της οργάνωσης είναι να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν μέσα από μη τυπική εκπαίδευση και εναλλακτικές μεθόδους προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης. Η οργάνωση προσφέρει ευκαιρίες στους νέους μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών σχεδίων να αλληλεπιδράσουν με νέους από άλλες χώρες, να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα κοινωνικά θέματα όπως η ισότητα των φύλων, η προστασία του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Στοχεύει στην κινητοποίηση των νέων και στην διαμόρφωσή τους σε ενεργούς πολίτες ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής τους.

Η REvive Greece Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία βοηθάει άνεργους νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, εκπαιδεύοντάς τους δωρεάν πάνω στον προγραμματισμό υπολογιστών, με σκοπό την άμεση απορρόφησή τους από τον ιδιωτικό τομέα ως software developers, όπου διαπιστώνεται μεγάλη ζήτηση καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Solidarity Mission ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2016 στην Αθήνα και έχει ως αποστολή τη συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μέλος του διεθνούς δικτύου εκπαιδευτικών οργανισμών International Synergy Network, το οποίο ιδρύθηκε το 1991 στην Ολλανδία από το Olde Vechte Foundation, υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε πάνω από 25 χώρες, με ανοιχτή συμμετοχή ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι πιστοποιημένος απο τo πρόγραμμα Erasmus+ Youth ως οργανισμός υποδοχής, συντονισμού και αποστολής νέων διαμέσου του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) και δημιουργεί πολλαπλές ευκαιρίες σε νέους και οργανισμούς να συμμετάσχουν ενεργά στα προγράμματα EVS & European Solidarity Corps.

Η Wikimedia Community User Group Greece (Ομάδα Χρηστών Κοινότητας Wikimedia στην Ελλάδα) είναι η επίσημα αναγνωρισμένη από το Wikimedia Foundation (Ίδρυμα Wikimedia) ομάδα εθελοντών που δραστηριοποιείται στα εγχειρήματα Wikimedia, διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε εξωστρεφείς δράσεις με σκοπό την στήριξη και προώθηση της Βικιπαίδειας και των υπόλοιπων εγχειρημάτων του Wikimedia στην Ελλάδα. Aξιοποιώντας και τις οργανωτικές δομές του Ιδρύματος Wikimedia για τους εθελοντές, η Κοινότητα εστιάζει στις εξωστρεφείς δράσεις που θα έχουν μια επωφελή επίπτωση στο περιεχόμενο εντός των εγχειρημάτων. Μεταξύ άλλων, εμπλέκεται και με τη χρήση της Βικιπαίδειας στην εκπαίδευση με παρουσιάσεις και οργάνωση δράσεων, μαθημάτων και εργασιών, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς στην τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close